Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

Projekt PL - SK - nabór atrakcji do mapy

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich wspólnie z partnerem słowackim Region Liptov mikroprojektu „Polsko – słowacka akcja promująca walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ziem górskich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014 -2020 oraz z budżetu państwa zapraszamy do zgłaszania propozycji atrakcji do przedmiotowej mapy.

Zgodnie z założeniami projektu na mapie zostaną umieszczone obiekty będące kandydaturami ponad 10 edycji konkursu „Osobowość Ziem Górskich”, zabytki regionu wyłonione przez ekspertów podczas warsztatów oraz zgłoszone w otwartym naborze obiekty dodatkowe krzewiące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, wpisujące się w co najmniej jedną z kategorii:

• Aquapark/basen z wodami termalnymi
• Ośrodek narciarski/narciarsko – wypoczynkowy
• Park rozrywki
• Obiekty/usługi rekreacyjne
• Hotel/agroturystyka
• Restauracja serwująca potrawy regionalne
• Muzeum/wystawa/zagroda edukacyjna
• Atrakcje przyrodnicze (np. jaskinia, kopalnia, ogród zoologiczny, ogród botaniczny)

Zgłoszenia mogą być nadsyłane bezpośrednio przez zainteresowanych przedsiębiorców lub przez osoby trzecie - np. stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia atrakcji należy przesyłać na adres e – mailowy Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich: kmzg@zywiec.pl, w dniach od 12 lutego 2018 r. (poniedziałek) do dnia 16 marca 2018 r. (piątek).

» powrót