Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

Startuje Konkurs "Osobowość Ziem Górskich"

W związku z realizacją mikroprojektu pn. „Polsko-czeska akcja promująca kulturę, tradycje i rzemiosło ziem górskich” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania Kandydatów w tegorocznej edycji Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa z terenu Polski, Słowacji i Czech, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich. Kandydaci zgłaszani są w następujących kategoriach:

„Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich”,

„Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich”,

„Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich,

„Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich”,

„Dziennikarz Ziem Górskich”,

„Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich”,

„Sportowiec Ziem Górskich”

oraz „Osobowość Ziem Górskich”.


Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać pochodzące z polskich, słowackich oraz czeskich regionów górskich samorządy gospodarcze, stowarzyszenia i fundacje, prawni reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe, placówki kulturalne i oświatowe oraz media. Zgłoszenia Kandydatów mogą dokonać również sami mieszkańcy terenów górskich (Polacy, Słowacy lub Czesi) pod warunkiem zebrania co najmniej 10 podpisów poparcia dla zgłaszanego Kandydata, przez osoby pełnoletnie i posiadające stałe zameldowanie na terenie ziem górskich polskich, słowackich lub czeskich.

Nagrody w Konkursie będzie przyznawała Kapituła Konkursu, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w trzech etapach. W pierwszym z nich, Kapituła oceni przesłane Kandydatury dokonując wyboru po trzech Nominowanych w każdej z Kategorii, których imiona i nazwiska zostaną opublikowane na stronie internetowej Koalicji. Przez 9 kolejnych dni Internauci oraz Laureaci poprzednich edycji będą mogli oddawać swoje głosy na Nominowanych w każdej kategorii. W ostatnim etapie Konkursu, Kapituła dokona wyboru Laureatów spośród Nominowanych zwykłą większością głosów.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 2 czerwca 2018 r. w Żywcu.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w wersji elektronicznej na podstronie konkursu: http://pgit.pl/koalicja/index.php/formularze-zgloszeniowe

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 kwietnia 2018 roku (szczegóły w Regulaminie Konkursu).

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt ze Stowarzyszeniem Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu, Rynek 2, telefonicznie pod nr tel. + 48 517 044 528 oraz e-mailowo: kmzg2018@gmail.com.

» powrót