Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

OSOBOWOŚĆ ZIEM GÓRSKICH 2011

OSOBOWOŚĆ ZIEM GÓRSKICH”
do 01.03.2011 r.  upływa termin składania kandydatur


Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich po raz kolejny ogłasza plebiscyt „Osobowość Ziem Górskich”. Jednym z celów działalności Koalicji jest promowanie ludzi i przedsiębiorstw związanych z ziemiami górskimi.

Do konkursu mogą zostać zgłaszane osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich. Statuetki będą przyznawane w sześciu kategoriach: Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich, Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich, Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich, Dziennikarz Ziem Górskich, Samorządowiec Ziem Górskich oraz Osobowość Ziem Górskich. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać pochodzące z regionów górskich samorządy gospodarcze, prawni reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe, placówki kulturalne i oświatowe oraz media. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać sami mieszkańcy terenów górskich powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego, żywieckiego, suskiego, cieszyńskiego, limanowskiego, bielskiego pod warunkiem zebrania co najmniej 20 podpisów poparcia dla zgłoszonej osoby. Osoby popierające zgłoszenie powinny być pełnoletnie i posiadać stałe zameldowanie na terenie ziem górskich.

Nagrody w konkursie będzie przyznawała Kapituła Konkursu w skład której wchodzą między innymi ubiegłoroczni laureaci. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w trzech etapach. W pierwszym Kapituła oceni przesłane kandydatury, a następnie imiona i nazwiska osób nominowanych zostaną opublikowane na stronach internetowych Koalicji pod adresem www.koalicja.zywiec.pl . Internauci będą mogli oddawać swoje głosy na jednego nominowanego w każdej kategorii przez 9 kolejnych dni. W trzecim etapie Kapituła dokona wyboru Laureatów spośród nominowanych zwykłą większością głosów. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej, która planowana jest na 16 kwietnia 2011 roku. Termin ten może ulec zmianie, o czym będziemy informować.

Przypomnijmy, że dotychczas Koalicja Marek Ziem Górskich przyznała tytuł Ambasadora Ziem Górskich: Arcyksiężnej Maria Krystynie Habsburg, Adamowi Małyszowi, Justynie Kowalczyk, a także Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu.

Ponadto ubiegłorocznymi „Osobowościami Ziem Górskich” zostali:

- w kategorii „Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich”
– Karczma „U Borzanka” Katarzyna i Andrzej Petryla z Nowego Targu,
- w kategorii „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich”
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD z Żywca,
- w kategorii „Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich”
- Zakład Produkcyjny-Cukiernia p. Anny Urbańskiej z Suchej Beskidzkiej,
- w kategorii „Dziennikarz Ziem Górskich” – Józef Słowik,
- w kategorii „Osobowość Ziem Górskich” – Piotr Kohut,
- w kategorii „Samorządowiec Ziem Górskich” – Marian Ormaniec.

Koalicja Marek Ziem Górskich jest platformą zrzeszającą przedsiębiorców i samorządy z terenów górskich południowej Polski. Stanowi inicjatywę, której celem jest miedzy innymi promowanie ludzi, walorów turystycznych i ekonomicznych jednego z najczystszych ekologicznie obszarów w naszym kraju. Członkami KMZG są m.in. miasta Nowy Targ, Sucha Beskidzka i Żywiec, Żywiec Zdrój S.A. , a także Grupa Żywiec S.A.
Na co dzień współpracuje też z samorządami i przedsiębiorcami miast Wisły i Zakopanego.

Wnioski należy przysyłać na adres Koalicji Marek Ziem Górskich: 34-300 Żywiec, Rynek 2 lub pocztą elektroniczną na adres kmzg@zywiec.pl do dnia 1 marca 2011roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 33 475 42 47.

 

Prezes Stowarzyszenia KMZG
Antoni Szlagor

 REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA:

upload/file/regulamin_konkursu_2011.doc

WNIOSKI DO POBRANIA:

upload/file/wniosek_dziennikarz_ziem_gorskich.doc

upload/file/wniosek_samorzadowiec_ziem_gorskich.doc

 upload/file/wniosek_osobowosc_ziem_g.doc

 upload/file/wniosek_duzy_przedsiebiorca_ziem_gorskich.doc

upload/file/wniosek_sredni_przedsiebiorca_ziem_gorskich.doc

upload/file/wniosek_maly_przedsiebiorca_ziem_gorskich.doc

 

 

» powrót