Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

Polsko-Słowacka inicjatywa promocji i rozwoju marek ziem górskich

                                                                      

Koalicja Marek Ziem Górskich jest realizatorem projektu pn. "Polko-Słowacka inicjatywa promocji i rozwoju marek ziem górskich", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013 oraz budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

CELE PROJEKTU:

1. Umacnianie wspólnej tożsamości regionalnej mieszkańców polskiej i słowackiej części pogranicza poprzez upowszechnianie treści dotyczących tradycji, zwyczajów i walorów turystycznych tych ziem górskich.
2. Promocja wśród mieszkańców pogranicza tradycji, zwyczajów i walorów turystycznych ziem górskich rejonu Żywiecczyzny, Podhala i Liptova oraz najbardziej znanych marek produktów i usług kojarzonych z obszarami górskimi.
3. Intensyfikacja współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy mieszkańcami pogranicza polsko-słowackiego zainteresowanymi kultywowaniem tradycji i zwyczajów ziem górskich rejonu Żywiecczyzny, Podhala i Liptova oraz wspólnym działaniem na rzecz rozwoju tego obszaru.
4. Wzmocnienie i rozszerzenie skali bezpośrednich kontaktów pomiędzy społecznościami pogranicza oraz wzrost liczby mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, czynnie zaangażowanych we wzajemną współpracę.

DZIAŁANIA OBJĘTE PROJEKTEM:

1.Dwuetapowy konkurs dla uczniów gimnazjów żywieckich dotyczący historii, tradycji i kultury ziem górskich pogranicza,

2.Kampania informacyjna promująca walory ziem górskich pogranicza,

3. Jednodniowa impreza promująca kulturę i turystykę ziem górskich , a w tym:
- wystawa marek ziem górskich                                                                                                                                     - prezentacje szkół i firm z pogranicza,
- degustacja potraw regionalnych,
- występy muzyczne zespołów z pogranicza,
- gry i zabawy.


4. Organizacja konkursu „Osobowość ziem górskich” .
Spośród zgłoszeń polskich i słowackich kandydatów z pogranicza, polsko-słowacka kapituła wybierze laureatów w 7 kategoriach:
- Mały, Średni i Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich,
- Dziennikarz Ziem Górskich,
- Samorządowiec Ziem Górskich,
- Osobowość Ziem Górskich
- Ambasador marek ziem górskich


5. Wydanie polsko-słowackiej publikacji  upowszechniającej tradycje, kulturę, walory turystyczne i tożsamość regionalną ziem górskich pogranicza

6. Polsko-słowackie 2-dniowe warsztaty edukacyjne:
- upowszechnianie wiedzy o lokalnych tradycjach i zwyczajach ziem górskich
- metody optymalnego wykorzystania walorów turystycznych ziem górskich
- promocja tradycyjnych i nowoczesnych marek ziem górskich.
 

7. Dwudniowa wizyta studyjna na Słowacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013
oraz budżetu państwa w 10 %

 

» powrót