Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

Konkurs o historii, tradycjach i kulutrze ziem górskich

 

                                                                 

 Upowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy o kulturze pogranicza wyrobiło w młodych ludziach nawyk aktywnej współpracy z sąsiadami, pozbawionej stereotypowych uprzedzeń czy barier. Zostało to zrealizowane w drodze konkursu dla gimnazjalistów .Upowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy o kulturze pogranicza wyrobiło w młodych ludziach nawyk aktywnej współpracy z sąsiadami, pozbawionej stereotypowych uprzedzeń czy barier. Zostało to zrealizowane
w drodze dwuetapowego konkursu dla gimnazjalistów p.n. „Na pograniczu Polski i Słowacji” w dniu 12 grudnia 2011 r. w ramach projektu p.n. „Polsko - Słowacka inicjatywa promocji i rozwoju marek ziem górskich”. Konkurs swoim zakresem odnosił się do podstawowej wiedzy dotyczącej historii, tradycji i kultury ziem górskich pogranicza Polski i Słowacji. Konkurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Wzięło w nim udział 29 uczniów z żywieckich szkół gimnazjalnych , którzy mieli za zadanie rozwiązać test pisemny, a także zmierzyć się z licznymi zadaniami praktycznymi. Nadzór nad przebiegiem konkursu oraz wyłonieniem Finalistów i Laureatów Konkursu pełniło polsko -słowackie jury. Dziewiątka najlepszych uczestników otrzymała bilety na dwudniową wycieczkę na Słowację połączoną z mini kursem języka słowackiego w maju 2012 r. , a ponadto trójka najlepszych z nich otrzymała tytuł Laureata Konkursu oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Upowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy o kulturze pogranicza wyrobiło w młodych ludziach nawyk aktywnej współpracy z sąsiadami, pozbawionej stereotypowych uprzedzeń czy barier.

Laureaci :


I miejsce Anna Justkowska z Gimnazjum nr 1
II miejsce Jakub Gałuszka z Gimnazjum nr 3
III miejsce Dawid Biel z Gimnazjum nr 1


Finaliści:


Jakub Grzegorczyk z Gimnazjum nr 1
Michał Postrożny z Gimnazjum nr 1
Maria Chrapek z Gimnazjum nr 1
Kinga Łysień z Gimnazjum nr 1
Joanna Copija z Gimnazjum nr 1
Kacper Mrowiec z Gimnazjum nr 3
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 oraz budżetu państwa w 10 %


 

» powrót