Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

Zapraszamy na polsko-słowackie warsztaty edukacyjne

                                                                  

Koalicja Marek Ziem Górskich oraz Partner - Klaster Liptov Koalicja Marek Ziem Górskich oraz Partner - Klaster Liptov serdecznie zapraszają na polsko-słowackie warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. „Polsko – Słowacka inicjatywa promocji i rozwoju marek ziem górskich” Warsztaty odbędą się w dniach 30 – 31 stycznia (poniedziałek - wtorek) 2012 r.  w Żywcu. W celu uczestnictwa w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (upload/file/Karta%20zg%C5%82oszenia%20na%20warszaty.doc) do biura KMZG najpóźniej do dnia 26 stycznia 2012 r. (czwartek) na adres e-mail: kmzg@zywiec.pl lub faxm 033/ 475 42 02.

Tematyka dwudniowych warszatów:

- upowszechniania wiedzy o lokalnych tradycjach i zwyczajach ziem górskich po polskiej
i słowackiej stronie pogranicza,
- metod optymalnego wykorzystania walorów turystycznych ziem górskich po polskiej
i słowackiej stronie pogranicza,
- promocji tradycyjnych i nowoczesnych ziem górskich po polskiej i słowackiej stronie pogranicza.

Osobom, które potwierdzą swój udział prześlemy szczegółowy program warsztatów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013  oraz budżetu państwa w 10 %

 

» powrót