Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

POLSKO - SŁOWACKIE WARSZTATY EDUKACYJNE

                                                                    

W dniach 30 i 31 stycznia 2012 r. w Żywcu odbyły się polsko - słowackie warsztaty edukacyjne w ramach projektu pn. „Polsko – Słowacka inicjatywa promocji i rozwoju marek ziem górskich” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy w 10%. W trakcie warsztatów rozmawiano o tym, jak wykreować markę górską. Prelegenci Polscy i Słowaccy omawiali tematy:
- upowszechniania wiedzy o lokalnych tradycjach i zwyczajach ziem górskich po polskiej
i słowackiej stronie pogranicza,
- metod optymalnego wykorzystania walorów turystycznych ziem górskich po polskiej
i słowackiej stronie pogranicza,
- promocji tradycyjnych i nowoczesnych ziem górskich po polskiej i słowackiej stronie pogranicza.
Tematy warsztatów cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników z Polski i Słowacji. W ramach warsztatów prelegenci poruszyli wiele interesujących tematów.
Na wykładach omawiano m.in. publikacje prasowe, książki, instytucje kulturalne i muzealne, największe atrakcje turystyczne oraz szlaki turystyczne.
W ramach trzeciej grupy wykładów dotyczących promocji tradycyjnych i nowoczesnych marek ziem górskich powiedziano, iż za markę tradycyjną uznaje się te produkty, które wytwarzane są w starej technologii, najczęściej są to różnego rodzaju spożywcze produkty tradycyjne i regionalne. Przy promocji takich produktów bardzo ważne jest wsparcie samorządów regionalnych. Organizowane poprzez np. Urzędy Marszałkowskie "festiwale smaku", wydawnictwa w istotny sposób służą promocji takich produktów. Jednak podstawowym narzędziem reklamy tradycyjnych marek jest strona internetowa. Na takiej witrynie powinien być w sposób multimedialny pokazany cały proces stworzenia produktu regionalnego. Wchodząc na taką stronę powinniśmy zobaczyć a nawet "poczuć smak" takiego produktu. Zobaczyć, że jest on wyjątkowy, niepowtarzalny. Znakomitym rozwiązaniem dla promocji produktów regionalny jest sklep internetowy. W ten sposób ogranicza się do minimum koszty związane z prowadzeniem tradycyjnego sklepu, stoiska oraz poszerza się grono potencjalnych klientów. Nasz produkt (np. miód tradycyjny) może zakupić klient z najbardziej oddalonego zakątku naszego kraju, a nawet zagranicy.
Za nowoczesne marki górskie w trakcie warsztatów uznano produkty przetworzone (najczęściej jest to piwo, kiełbasa, woda mineralna), które poprzez miejsce wytwarzania, recepturę składniki odwołują się do góralszczyzny. Element gór, czystego środowiska, bardzo często występuje w spotach reklamowych czy nawet na opakowaniu. Powstają całe wieloletnie kampanie górskie.
W trakcie takich kampanii niejednokrotnie występują takie słowa: krystaliczne czyste, z charakterem góralskim, prawdziwe, najlepsze, naturalne. Często twórcy marek górskich odwołują się do takich skojarzeń jak smak dzieciństwa oraz do elementów zwianych z tradycyjną recepturą. W ostatnim czasie można zaobserwować wręcz wysyp tzw. nowoczesnych marek górskich. Jest to rzecz pozytywna, że przedsiębiorcy a także zachodnie koncerny promują się w oparciu o tradycje regionalne wzorce polskie.
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska– Republika Słowacka 2007 – 2013 oraz budżetu państwa w 10 %


 

» powrót