Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

KONKURS

 

 

                                                            

Zapraszamy w terminie od 1-8 marca 2012 roku do zgłaszania Kandydatów w kolejnej edycji Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu, jako wyodrębnione działanie, w ramach projektu pn. „Polsko-słowacka inicjatywa promocji i rozwoju Marek ziem górskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85 % w ramach Programu Współpracy Trangranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10 %. Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.koalicja.zywiec.pl. w zakładce pod nazwą: polsko-słowacki projekt - OSOBOWOŚĆ ZIEM GÓRSKICH.
Kandydatów można zgłaszać w następujących kategoriach: „Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich, „Samorządowiec Ziem Górskich”, „Dziennikarz Ziem Górskich” oraz „Osobowość Ziem Górskich”.
Formularz wraz z 4 zdjęciami związanymi z Kandydatem i jego działalnością należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail kmzg@giftforyou.com.pl oraz w wersji papierowej wraz ze zdjęciami na płycie CD na adres Organizatora w terminie do dnia 8 marca 2012 roku.
 

  .Regulamin Konkursu OSOBOWOŚĆ ZIEM GÓRSKICH 2012 doc

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w 85 % w ramach Programu Współpracy Trangranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007-2013 oraz budżetu państwa w 10 % za pośrednictwem Euroregionu Beskidy
 

 

» powrót