Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

Rozszerzenie współpracy Koalicji Marek Ziem Górskich i Klastra Liptov

 

Koalicja Marek Ziem Górskich wraz z Partnerem w okresie od sierpnia 2013 r. do maja 2014 r.  jest realizatorem projektu pn. "Rozszerzenie współpracy Koalicji Marek Ziem Górskich i Klastra Liptov oraz firm, samorządów i organizacji pozarządowych – wspólny rozwój i promocja marek produktów oraz usług z pogranicza polsko-słowackiego", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013 oraz budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 

Cele bezpośrednie:

1. Umacnianie wspólnej tożsamości regionalnej mieszkańców polskiej i słowackiej części pogranicza poprzez upowszechnianie treści dotyczących tradycji, zwyczajów i walorów turystycznych tych ziem górskich.

2. Promocja wśród mieszkańców pogranicza tradycji, zwyczajów i walorów turystycznych ziem górskich rejonu Żywiecczyzny, Podhala i Liptova oraz najbardziej znanych marek produktów i usług kojarzonych z obszarami górskimi.

3. Intensyfikacja współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy mieszkańcami pogranicza polsko-słowackiego zainteresowanymi kultywowaniem tradycji i zwyczajów ziem górskich rejonu Żywiecczyzny, Podhala i Liptova oraz wspólnym działaniem na rzecz rozwoju tego obszaru.

 

4. Wzmocnienie i rozszerzenie skali bezpośrednich kontaktów pomiędzy społecznościami pogranicza oraz wzrost liczby mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, czynnie zaangażowanych we wzajemną współpracę.

 

Działania w ramach projektu:

I. Sformułowanie długookresowej strategii współpracy Koalicji Marek Ziem Górskich z Klastrem Liptov i jej publikacja.

II. Spotkanie informacyjne dla członków i sympatyków Koalicji Marek Ziem Górskich oraz przedstawicieli Klastra Liptov.

III. Polsko-słowacki konkurs „Osobowość ziem górskich”.

IV. Wizyta studyjna w regionie Liptov.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 oraz budżetu państwa w 10 %

» powrót