Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

Zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania Kandydatów w kolejnej edycji Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu oraz Stowarzyszenie Klaster Liptov z siedzibą w Liptovskim Mikulaszu na Słowacji.

Do Konkursu mogą być zgłaszane osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa z terenu Polski i Słowacji, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich w następujących kategoriach: „Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich, „Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich”, „Dziennikarz Ziem Górskich”, „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich” oraz „Osobowość Ziem Górskich”.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać pochodzące z polsko-słowackich regionów górskich samorządy gospodarcze, stowarzyszenia i fundacje, prawni reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe, placówki kulturalne i oświatowe oraz media. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonać sami mieszkańcy terenów górskich (Polacy lub Słowacy) pod warunkiem zebrania co najmniej 10 podpisów poparcia dla zgłoszonej osoby. Osoby popierające zgłoszenie powinny być pełnoletnie i posiadać stałe zameldowanie na terenie ziem górskich polskich lub słowackich.

Nagrody w konkursie będzie przyznawała polsko-słowacka Kapituła Konkursu, a rozstrzygnięcie nastąpi w trzech etapach. W pierwszym Kapituła oceni przesłane kandydatury, a następnie imiona i nazwiska osób nominowanych zostaną opublikowane na stronie internetowej Koalicji. Przez 9 kolejnych dni Internauci oraz Laureaci poprzednich edycji będą mogli oddawać swoje głosy na jednego z nominowanych w każdej kategorii. W ostatnim etapie Kapituła dokona wyboru Laureatów spośród nominowanych zwykłą większością głosów. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w Żywcu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 3 marca 2015 roku (szczegóły w Regulaminie Konkursu).

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt ze Stowarzyszeniem Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu, Rynek 2, tel.+ 48 666-239-534.

 

PL Regulamin Konkursu Osobowość Ziem Górskich

 

SK Regulamin Konkursu Osobowość Ziem Górskich

 

Uwaga!

Przypominamy, że formularz zgłoszeniowy należy wysłać elektronicznie. W celu wypełnienia wniosku konieczne jest pobranie pliku!

 

PL Wniosek Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich 

 

PL Wniosek Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich

 

PL Wniosek Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich

 

PL Wniosek Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich 

 

PL Wniosek Dziennikarz Ziem Górskich

 

PL Wniosek Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich

 

PL Wniosek Osobowość Ziem Górskich

 

 

SK Wniosek Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich 

 

SK Wniosek Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich

 

SK Wniosek Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich

 

SK Wniosek Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich 

 

SK Wniosek Dziennikarz Ziem Górskich

 

SK Wniosek Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich

 

SK Wniosek Osobowość Ziem Górskich

 

 

» powrót