Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

Startuje Konkurs "Osobowość Ziem Górskich 2016"!

Mamy zaczyt zaprosić Państwa do zgłaszania Kandydatów w kolejnej edycji Konkursu "Osobowość Ziem Górskich" organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu oraz Stowarzyszenie Klaster Liptov z siedzibą w Liptovskim Mikulaszu na Słowacji.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa z terenu Polski i Słowacji, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich. Kandydaci zgłaszani są w następujących kategoriach:

  • Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich
  • Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich
  • Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich
  • Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich
  • Dziennikarz Ziem Górskich
  • Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich
  • Osobowość Ziem Górskich

Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać pochodzące z polsko-słowackich regionów górskich samorządy gospodarcze, stowarzyszenia i fundacje, prawni reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe, placówki kulturalne i oświatowe oraz media. Zgłoszenia Kandydatów mogą dokonywać również sami mieszkańcy terenów górskich (Polacy lub Słowacy) pod warunkiem zebrania co najmniej 10 podpisów poparcia dla zgłaszanego Kandydata, przez osoby pełnoletnie i posiadające stałe zameldowania na terenie ziem górskich polskich lub słowackich.

Nagrody w Konkursie będzie przyznawała polsko-słowacka Kapituła Konkursu, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w trzech etapach. W pierwszym z nich, Kapituła oceni przesłane Kandydatury dokonując wyboru po trzech Nominowanych w każdej z Kategorii, których imiona i nazwiska zostaną opublikowane na stronie internetowej Koalicji. Przez 9 kolejnych dni Internauci oraz Laureaci poprzednich edycji Konkursu będą mogli oddawać swoje głosy na Nominowanych w każdej kategorii. W ostatnim etapie Konkursu, Kapituła dokona wyboru Laureatów spośród Nominowanych zwykłą większością głosów.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 7 maja 2016 r. w Żywcu.

Regulamin Konkursu oraz Formularze zgłoszeniowe dostępne są w wersji elektronicznej w zakładce "Osobowość".

Termin nadsyłania zgłoszeń Kandydatów do Konkursu mija z dniem 14 marca br. (szczegóły w Regulaminie Konkursu)

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu, Rynek 2, telefonicznie pod numerem: +48 666 239 534 lub 33/475 42 47 lub e-mailowo na adres: kmzg2016@gmail.com.

» powrót