Twoja przeglądarka nie wyświetla HTML5

O nas

Członkostwo

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich?

Koalicja jest otwarta dla firm działających w różnych branżach. Obecnie skupia zarówno producentów żywności, jak i właścicieli pensjonatów czy hoteli. Wymogiem formalnym stawianym przed członkami Stowarzyszenia jest to, aby ich działalność miała związek z regionem Żywiecczyzny i Podhala jako miejscem świadczenia usług lub produkcji towarów.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających
i honorowych.


Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.
Członkowie honorowi są ustanawiani decyzją Zarządu Stowarzyszenia na wniosek
¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, po uprzednim wyrażeniu zgody przez samego zainteresowanego.

Deklaracje członkowskie i rekomendacje należy wysłać pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich, która mieści się w Żywcu przy ul. Rynek 2.

Pobierz deklaracje:

Deklaracja członka wspierającego dla osób fizycznych

Deklaracja członka wspierającego dla osób prawnych

Deklaracja członka zwykłego

» powrót